Etkinlik Konusu

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK), Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliğinin (TUJJB) bir alt komisyonu olarak Jeodezi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermek amacıyla oluşturulmuş başkanlığı Harita Genel Komutanlığı tarafından yapılan ülke genelinde Jeodezi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların temsil edildiği ulusal bir komisyondur. TUJK, her yıl bir üniversitenin yürütücülüğünde bilimsel toplantılar düzenlemektedir. 2013 yılında yapılacak toplantının ev sahipliğini ise Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü yapacaktır.

KONU BAŞLIKLARI

- Doğal Afetlerin İzlenmesinde Jeodezi’den Beklenenler

- Deprem ve Yerkabuğu Deformasyonuna Yönelik Jeodezik Çalışmalar

Doğal Afetlerin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi (Tsunami, Heyelan, Taşkın ve/veya diğer Doğal Afetlere Yönelik Jeodezik Çalışmalar)

Ulusal Jeodezi Programı ve Öneriler