Kurullar

ONUR KURULU

Prof.Dr. Faruk KOCACIKCÜ Rektörü
Tuğgeneral Metin KEŞAPTUJJB Başkanı Vekili (HGK Komutanı Vekili)
Müh.Alb.Yücel ÜNVERTUJK Başkanı (HGK)
Prof. Dr. Rasim DenizTUJK Üniversite Temsilcisi
Prof.Dr.Ahmet DEMİRCİCÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı
Müh.Ertuğrul CANDAŞHKMO Genel Başkanı
Prof. Dr. Ahmet AksoyÖnceki TUJK Üniv. Tems. (Emekli)
Prof. Dr. Onur GürkanÖnceki TUJK Üniv. Tems. (Emekli)
Prof. Dr. Tevfik  AyanÖnceki TUJK Üniv. Tems. (Emekli)

 

DÜZENLEME KURULUBİLİMSEL KURUL
  
Yrd. Doç. Dr. K. Özgür HASTAOĞLU (Düzenleme Kurulu Başkanı)Prof. Dr. Ahmet AKSOY İTÜ
Yrd. Doç. Dr. Fatih POYRAZ (Düzenleme Kurulu Sekreteri)Prof. Dr. Tevfik AYAN İTÜ
Yük.Müh. Bnb. Ayhan Cingöz HGK (TUJK Sekreteri)Prof. Dr. Onur GÜRKAN BÜ
Doç. Dr. Cüneyt AYDIN YTÜProf. Dr. Rasim DENİZ İTÜ
Doç. Dr. Hediye ERDOĞAN AÜProf. Dr. Hüseyin DEMİREL YTÜ
Doç. Dr. Mustafa ACAR AÜProf. Dr. Şerif Hekimoğlu   YTÜ
Doç. Dr. Niyazi ARSLAN YTÜProf. Dr. R. Nurhan ÇELİK İTÜ
Yrd. Doç. Dr. İ. Ercüment AYAZLI  CÜProf. Dr. Sebahattin BEKTAŞ   OMÜ
Yrd. Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU AKÜProf.Dr. Mualla YALÇINKAYA KTÜ
Yrd. Doç. Dr. Kamil TEKE  HÜProf.Dr. M. Onur KARSLIOĞLU ODTÜ
Yrd. Doç. Dr. Önder GÜRSOY   CÜProf.Dr. Haluk ÖZENER    BÜ
Yrd. Doç. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU ÇOMÜProf.Dr. Ş.Hakan KUTOĞLU  BÜ
Yrd. Doç. Dr. Tarık TÜRK  CÜProf.Dr. Semih ERGİNTAV  BÜ
Yrd. Doç. Dr. Bahattin ERDOĞAN YTÜDoç. Dr. Aydın ÜSTÜN SÜ
Dr. Burak AKPINAR YTÜDoç.Dr. Bahadır AKTUĞ  BÜ
Dr. Ercenk ATA YTÜDoç. Dr. D. Uğur ŞANLI YTÜ
Dr. Hakan YAVAŞOĞLU İTÜDoç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR   İTÜ
Dr. N. Onur AYKUT YTÜDoç. Dr. Temel BAYRAK  GÜ
Yük. Müh. Taylan ÖCALAN  YTÜDoç.Dr. Uğur DOĞAN      YTÜ
Arş. Gör. R. Alper KUÇAK    CÜDoç.Dr. Ali Can DEMİRKESEN   İYTE