Etkinlik Programı

 • 07-11-2013

  • 08:30 - 09:00 KAYIT


  • 09:00 - 10:00 AÇILIŞ TÖRENİ VE MÜZiK DİNLETİSİ

   AÇILIŞ KONUŞMALARI

   Cumhuriyet Ünv. Rektörü - Prof. Dr. Faruk KOCACIK
   Mühendislik Fakültesi Dekanı - Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ
   TUJJB Başkanı Vekili - Tuğgeneral


  • 10:00 - 12:30 BİRİNCİ OTURUM "Ulusal ve Yerel Doğal Afet Politikaları I"

   Oturum Başkanı - Prof. Dr. R. Nurhan ÇELİK

   KONUŞMACILAR

   "Ulusal Doğal Afet Politikaları ve Eylemleri" - Prof. Dr. Haluk EYİDOĞAN
   "BUKRDAE Çalışmaları ve Jeodezi Biliminden Beklentileri" - Dr. Doğan KALAFAT
   "Afet Yönetiminde Toplumu Doğru Bilgilendirmenin Önemi: Bilimsel Etik" - Prof. Dr. Orhan TATAR
   "Güncel Doğal Afet Politikaları, Risk ve Planlama" - Prof. Dr. Murat BALAMİR


  • 12:30 - 14:00 YEMEK ARASI


  • 14:00 - 16:30 İKİNCİ OTURUM "Deprem ve Yerkabuğu Deformasyonuna Yönelik Jeodezik Çalışmalar"

   Oturum Başkanı - Prof. Dr. Haluk Özener

   "Yerkabuğu Deformasyonlarının Belirlenmesinde Hız Alanının İyileştirilmesinden Güncel Jeodezik Veriler"
   Ayhan Cingöz, Ali İhsan Kurt, Yücel Ünver

   Harita Genel Komutanlığının Depreme Yönelik Çalışmaları

   "Kuzey Anadolu Fayının Orta ve Doğu Kesiminin Güncel Kinematiği"
   Hakan Yavaşoğlu

   "Jeodezik gerinim (strain) ile istatistiksel depremsellik verilerinin ilişkilendirilmesi"
   İbrahim Tiryakioğlu, Engin Gülal, Saffet Erdoğan, Yalçın Kalyoncuoğlu, Nuri Dolmaz, Ömer Elitok

   "Deprem Öncüllerinin Belirlenmesinde Toplam Elektron İçeriği (TEİ) Değerleri Değişimlerinin İncelenmesi"
   Mustafa Ulukavak


  • 16:45 - 18:30 TUJK Genişletilmiş Yürütme Kurulu Toplantısı


  • 19:00 - 21:00 AÇILIŞ YEMEĞİ


  • 08:30 - 09:00 KAYIT


  • 09:00 - 10:00 AÇILIŞ TÖRENİ VE MÜZiK DİNLETİSİ


  • 19:00 - 21:00 AÇILIŞ YEMEĞİ


 • 08-11-2013

  • 10:00 - 12:00 ÜÇÜNCÜ OTURUM "Doğal Afetlerin Jeodezik Yöntemlerle İzlenlenmesi (Tsunami, Heyelan, Taşkın ve/veya diğer Doğal Afetlere Yönelik Jeodezik Çalışmalar)"

   Oturum Başkanı - Prof. Dr. Mualla Yalçınkaya

   "Bülent Ecevit Üniversitesinde Jeodezik Yöntemlere Dayalı Afet İzleme ve Tahmin Çalışmaları"
   Hakan Ş. Kutoğlu, Hüseyin Kemaldere, Kurtuluş S. Görmüş, Eray Köksal, Çetin Mekik, Hakan Akçın, Tomonori Deguchi

   "GPS ve Ps-Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar (Sivas) Heyelanlarının İzlenmesi: İlk Sonuçlar"
   Kemal Özgür Hastaoğlu, Fatih Poyraz, Tarık Türk, Fikret Koçbulut, Uğur Şanlı, Işık Yılmaz, Füsun Balık Şanlı, Ramazan Alper Kuçak, Mehmet Demirel, Önder Gürsoy, Hüseyin Duman

   "Tudes in Tsunami Erken Uyarı Hizmetlerindeki Yeri ve Faydası"
   Erdinç Sezen, Serdar Akyol, Hasan Yıldız, Mehmet Simav, Ali Türkezer, Yücel Ünver, Onur Lenk

   "Taşkın Modelleme ve Risk Analizinde LİDAR Verisiyle Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi"
   Hakan Çelik, Nuray Baş, H. Gonca Coşkun

   "Enerji Nakil Hatlarının Doğal Afet Öncesi ve Sonrası Oluşturabileceği Risklerin ve Güzergahının Belirlenmesi Amacıyla LİDAR Verileri ile Arazi Modeli Oluşturulması"
   Nuray Baş, Hakan Çelik, H. Gonca Coşkun


  • 12:15 - 13:30 YEMEK ARASI


  • 13:30 - 14:30 DÖRDÜNCÜ OTURUM "Ulusal ve Yerel Doğal Afet Politikaları II"

   Doğal Afetlere Hazırlık ve Kurtarma Çalışmaları
   Ali Nasuh Mahruki (AKUT BAŞKANI)


  • 14:45 - 16:45 BEŞİNCİ OTURUM "Ulusal Jeodezi Programı ve Öneriler"

   Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rasim Deniz ve Prof. Dr. Rahmi N. Çelik


  • 16:50 - 17:30 KAPANIŞ


  • 16:50 - 17:30 KAPANIŞ