Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

TUJK 2013 - Doğal Afetler ve Jeodezi Çalıştayı'ndan sunulan bildiriler, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Özel Sayısında yayınlanacaktır.

Bildiri özetleri kabul edilen katılımcılarımızın, bildiri tam metinlerini Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Makale Yazım Formatına göre hazırlamaları gerekmektedir. 

Makale Yazım Formatına ulaşmak için tıklayınız.


Diger Duyurular

  1. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  2. Bildiri Özeti Gönderimi